Thane Shahar
Kunabi Samaj Seva Sangh

Kunabi Samaj Seva sangh

              समाजबांधवांच्या मदतीकरिता शासकीय कार्यालयीन संपर्क 

                                                        जिल्हाधिकारी कार्यालय 
श्री. पी. एन. पाटील  शिक्षण विभाग   ९९६७८४०८५१  
श्री. एस. एस. पाटील  शिक्षण विभाग    ९८१९१७४०५२  
श्री. एकनाथ पाटील     ९८२०३२००७३  
 मंत्रालय
श्री. सुधाकर जाधव   ९९६७८३६६३४  
श्री. अविनाश साबळे  ९८६७७९८०१९  
   वनविभाग कार्यालय 
श्री. भास्कर वाळिंबे D.F.O.   जिल्हा वनविकास अधिकारी  ९९८७०७७०९९ 
श्री. के. डी. ठाकरे    ९८२१०७२४५६  
श्री. व्ही. पी. पाटील R.F.O. ठाणे      National park Borivali ९६१९८४७५९९  
       ठाणे महानगर पालिका कार्यालय 
श्री. पांडुरंग पाटील   सभागृह नेते   ९८२१४२३७३७ 
श्री. कृष्णा ग. पाटील   आरोग्य विभाग   ९८९२६६६८१२  
श्री. निपुर्ते साहेब    उपायुक्त मुख्यालय  ९८६७००६८५०  
श्री. मंगल शिंदे    सहाय्यक आयुक्त  
 छत्रपती शिवाजी रुग्णालय , कळवा 
डॉ.श्री. हेमंत सवरा   ९८६९६४०९८६ 
श्री. विजय बाळू पाटील        आस्थापना विभाग    ९३२०७३५१८१  
सौ. नम्रता गजानन पाटील    स्टाफ नर्स    ९२२४२३९९७८ 
सौ. अरुणा दुपारे  स्टाफ नर्स    ९२२१२८४०४३  
सौ. प्रणाली उ. बांगर   स्टाफ नर्स     ९९६९०३६५३४  
 जे. जे. रुग्णालय 
श्री. गुरुनाथ बोडके    ९८१९६४२८४२  
national burn hospital eroli , navi mumbai 
श्री. तानाजी दामोदर निमसे     ९३२२१३९२५७  
  सिव्हील हॉस्पिटल, ठाणे 
श्री. पी. डी. पाटील 
श्रीमती. प्रतिभा म. पाटील  
 आर. टी. ओ. कार्यालय 
श्री. दयानंद ठाकरे            ९८८१९२००५०  
      विद्यापिठीय उच्चशिक्षण मार्गदर्शन 
डॉ.श्री. अरुण सावंत  
डॉ.श्री. नरेंद्र पाटील    ९३२३५७१५९० 
श्री. सुरेश ग. पाटील     ९८८१९२००५० 
स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन  
श्री. सुधाकर जाधव      ९९६७८३६६३४ 
श्री. राजेश विशे      ९८५०३०३८२५ 
  जिल्हा न्यायालय, ठाणे
श्री. भरत देवराम ठाकरे    ९८६९३७५९१८  
श्री. राजाराम तारमळे     ९८९२९४६०३१ 
श्री. राजाराम पाटील    ९८९२५५३९३१    
धर्मादाय आयुक्त उपनिबंधक कार्यालय 
श्री. अशोक शिंदे     ९३२४७७६२८७  
 पोलीस स्टेशन
श्री. आर. सी. पाटील     वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक    ९८६७८९२९०२  

                                                  नवी मुंबई महानगर पालिका 

श्री. सुरेश रा. पाटील   उपायुक्त  ९८२००८२०७५ 
श्री. सुधीर सोनू दिनकर   ९८६९६१५३७७ 
श्री. चेतन पाटील   अभियंता   ९८२१३३०९३८  
सौ. धानके   ओ. एस  ९८६७२९६३३१  

                                          कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका 

श्री. संजय घरत   परिवहन उपायुक्त  
  श्री. संजय जाधव  ९२२४५८३८४०  

                                           अग्निशमन दल, कपूरबावडी

श्री. सुदाम प. लाटे  ९३२४३९१५३२  
श्री. पी. एल. पाटील   ९२२६२९०५५७  

                                             तहसीलदार कार्यालय

श्री. सु. ल. पाटील  ९९६७४८६८१४  

                                                               पत्रकार 

श्री. अमोल पवार  ९८३३०४४२६१  
श्री. किरण घरत   ९९६९३१५९५६  

                                              कृषी सल्लागार 

  श्री. सुदाम गोविंद पाटील    ९८२०३२६७३०