Thane Shahar
Kunabi Samaj Seva Sangh

Kunabi Samaj Seva sangh

                   ठाणे शहर कुणबी समाज सेवा संघ 

                                                                   संपर्क 

 

कार्यालय ४, प्रमिला निवास, राघोबा शंकर रोड , नागरिक स्टोर्स  मागे ,चेंदणी,ठाणे - ४००६०१ 

 

अध्यक्ष श्री. सुदाम पाटील ९८२०३२६७३०   
उपाध्यक्ष  श्री. पंढरीनाथ पाटील  ९९२०४४७९१२ 

 

2) वधूवर सूचक      मंडळ कार्यालय त्रिमूर्ती प्रिंटींग प्रेस, भाग्यरेखा बिल्डिंग ,कळवा हायस्कूल समोर , कळवा , ठाणे -४००६०५   
श्री. बी.डी. पाटील ९९६७०२४१७६     
श्री. पंढरीनाथ पाटील ९९२०४४७९१२